أشكال تقوية المعادن والأنفاق

 

TH Section

 

 

B

mm

H

mm

b

mm

S

cm2

 G

kg/m

 Jx

cm4

 Jy

cm4

 Wx

cm3

 Wy

cm3

 TH 16.5  106.00   90.00  31.00   21.00  16.50  186  223  40  42
 TH 21   127.00   108.00   35.00   26.65   20.92   324   410   60   64 
 TH 25   135.00   118.00   38.00   32.00   25.00   484   560   80   83 
 TH 29   150.00   124.00   44.00   37.00   29.00   598   799   93   106 
 TH 34   171.00   136.00   50.50   43.10   33.90   892   1205   128   141 
 TH 36   171.00   138.00   50.50   45.70   35.90   969   1255   136   148 
 TH 40   172.00    145.00   50.00   51.00   40.00   1125   1446   155   168 
 TH 44   172.00   148.00   50.00   56.00   44.00   1265   1564   171   182 

 

 

K Section

 

 

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

e

mm

F

cm2

G

kg/m

Jx

cm4

Jy

 cm4

Jy

 cm3

Jy

 cm3

 K 21  124.0   104.0  14.0   46.2   52.11   26.42   20.74   319.10   356.46   61.24   57.99 
 K 24  124.7  107.0   17.0   46.2   53.18   30.15   23.67   372.37   404.49   69.19   65.47 

 

 

Prod.

 

h

Permisible

var.for

(h)

 

b

Permisible

var.for

(b)

 

s

Permisible

var.for

(s)

 

t

Nominal

var.for

(t)

Nominal

cross sec.

cm2

Nominal

weight

kg/m

Nominal

surface area

m2/m

U80 80 2.0 45 1.5 6.00 0.5 8.0 -0.5 11.00 8.64 0.31
U100 100 2.0 50 1.5 6.00 0.5 8.5 -0.5 13.50 10.60 0.37
U120 120 2.0 55 1.5 7.00 0.5 9.0 -0.5 17.00 13.40 0.43
U140 140 2.0 60 1.5 7.00 0.5 10.0 -0.5 20.40 16.00 0.49

 

Dimensions,Weight and Tolerances

 Thickness

 Width

(mm)

 Allowed

Width

Deviation

(mm)

 25  30  35  40  45  50  60  65 70 75  80  90
     

Permissible Thickness Deviation(mm)

     
 +/-1.0         1.5+/-        

Nominal Weight(Kg/m)

80 1.5  - - - 25.12 - - - - - - - -
100 - 23.55 27.47 31.40 35.72 39.25 47.10 - - - - -
110 2.0 - - - 34.54 - - - - - - - -
120 - - - 37.68 42.39 47.10 - - - - - -
125 2.5 - - - - - 49.06 58.87 - - - - -
130 25.25 25.25 30.61 - - - 51.02 61.23 - - - -
140 - - - 43.96 49.45 54.95 65.94 - - - - -
150 - - - - 52.98 64.76 70.65 76.54 82.42 88.31 - -
180 - - - - 63.58 -   - 98.91 105.97 - 127.17

 

 

 

 


Please verify your identity via Security Test

Security test failed.

You can send 5 messages within an hour! Your limit for sending hourly message is filled.

Your message has been sent successfully.
Our authorities will get in touch with you in a short time.

An error occured!